₦airaland Forum

Welcome, Guest: Join Nairaland / LOGIN! / Trending / Recent / New
Stats: 2,188,658 members, 4,772,199 topics. Date: Wednesday, 20 February 2019 at 10:56 PM

I Need Psalm 42 In Yoruba Language - Religion - Nairaland

Nairaland Forum / Nairaland / General / Religion / I Need Psalm 42 In Yoruba Language (109 Views)

Which Psalm Works For You As A Christian? / ​​​Psalm 23 In Nigerian Pidgin English / The Concept Of Ori In Yoruba Culture (2) (3) (4)

(1) (Reply)

I Need Psalm 42 In Yoruba Language by Mizik(m): 10:00am On Jan 04
Hello,
I need psalm 42 in yoruba language
Re: I Need Psalm 42 In Yoruba Language by enilove(m): 11:25am On Jan 04
Mizik:
Hello,
I need psalm 42 in yoruba language

ORIN DAFIDI 42


Adura Ẹni tí A Lé ní Ìlú

1 Bí ọkàn àgbọ̀nrín tií máa fà sí odò tí omi rẹ̀ tutù,

bẹ́ẹ̀ ni ọkàn mi ń fà sí ọ, Ọlọrun.

2 Òùngbẹ Ọlọrun ń gbẹ ọkàn mi,

àní, òùngbẹ Ọlọrun alààyè.

Nígbà wo ni n óo lọ, tí n óo tún bá Ọlọrun pàdé?

3 Omijé ni mo fi ń ṣe oúnjẹ jẹ tọ̀sán-tòru,

nígbà tí wọn ń bi mí lemọ́lemọ́ pé,

“Níbo ni Ọlọrun rẹ wà?”

4 Àwọn nǹkan wọnyi ni mò ń ranti,

bí mo ti ń tú ẹ̀dùn ọkàn mi jáde:

bí mo ṣe máa ń bá ogunlọ́gọ̀ eniyan rìn,

tí mò ń ṣáájú wọn, bí a bá ti ń rìn lọ́wọ̀ọ̀wọ́

lọ sí ilé Ọlọrun;

pẹlu ìhó ayọ̀ ati orin ọpẹ́,

láàrin ogunlọ́gọ̀ eniyan tí ń ṣe àjọ̀dún.

5 Ìwọ ọkàn mi, kí ló dé tí o fi rẹ̀wẹ̀sì?

Kí ló dé tí ara rẹ kò fi balẹ̀ ninu mi?

Gbẹ́kẹ̀ rẹ lé Ọlọrun, nítorí pé n óo tún yìn ín,

olùrànlọ́wọ́ mi ati Ọlọrun mi.

6 Ìrẹ̀wẹ̀sì bá ọkàn mi,

nítorí náà mo ranti rẹ

láti òkè Herimoni,

ati láti òkè Misari, wá sí agbègbè odò Jọdani,

7 ìbànújẹ́ ń já lura wọn,

ìdààmú sì ń dà gììrì,

wọ́n bò mí mọ́lẹ̀ bí ìgbì omi òkun.

8 Ní ọ̀sán, OLUWA fi ìfẹ́ rẹ̀ tí kì í yẹ̀ hàn,

ní òru, orin rẹ̀ gba ẹnu mi,

àní, adura sí Ọlọrun ìyè mi.

9 Mo bi Ọlọrun, àpáta mi pé,

“Kí ló dé tí o fi gbàgbé mi?

Kí ló dé tí mò ń ṣọ̀fọ̀ kiri

nítorí ìnilára ọ̀tá?”

10 Bí ọgbẹ́ aṣekúpani

ni ẹ̀gàn àwọn ọ̀tá mi rí lára mi,

nígbà tí wọn ń bi mí lemọ́lemọ́ pé,

“Níbo ni Ọlọrun rẹ wà?”

11 Ìwọ ọkàn mi, kí ló dé tí o fi ń rẹ̀wẹ̀sì?

Kí ló dé tí ara rẹ kò fi balẹ̀ ninu mi?

Gbẹ́kẹ̀ rẹ lé Ọlọrun; nítorí pé n óo tún yìn ín,

olùrànlọ́wọ́ mi ati Ọlọrun mi.
Re: I Need Psalm 42 In Yoruba Language by Mizik(m): 11:28am On Jan 04
enilove:


ORIN DAFIDI 42


Adura Ẹni tí A Lé ní Ìlú

1 Bí ọkàn àgbọ̀nrín tií máa fà sí odò tí omi rẹ̀ tutù,

bẹ́ẹ̀ ni ọkàn mi ń fà sí ọ, Ọlọrun.

2 Òùngbẹ Ọlọrun ń gbẹ ọkàn mi,

àní, òùngbẹ Ọlọrun alààyè.

Nígbà wo ni n óo lọ, tí n óo tún bá Ọlọrun pàdé?

3 Omijé ni mo fi ń ṣe oúnjẹ jẹ tọ̀sán-tòru,

nígbà tí wọn ń bi mí lemọ́lemọ́ pé,

“Níbo ni Ọlọrun rẹ wà?”

4 Àwọn nǹkan wọnyi ni mò ń ranti,

bí mo ti ń tú ẹ̀dùn ọkàn mi jáde:

bí mo ṣe máa ń bá ogunlọ́gọ̀ eniyan rìn,

tí mò ń ṣáájú wọn, bí a bá ti ń rìn lọ́wọ̀ọ̀wọ́

lọ sí ilé Ọlọrun;

pẹlu ìhó ayọ̀ ati orin ọpẹ́,

láàrin ogunlọ́gọ̀ eniyan tí ń ṣe àjọ̀dún.

5 Ìwọ ọkàn mi, kí ló dé tí o fi rẹ̀wẹ̀sì?

Kí ló dé tí ara rẹ kò fi balẹ̀ ninu mi?

Gbẹ́kẹ̀ rẹ lé Ọlọrun, nítorí pé n óo tún yìn ín,

olùrànlọ́wọ́ mi ati Ọlọrun mi.

6 Ìrẹ̀wẹ̀sì bá ọkàn mi,

nítorí náà mo ranti rẹ

láti òkè Herimoni,

ati láti òkè Misari, wá sí agbègbè odò Jọdani,

7 ìbànújẹ́ ń já lura wọn,

ìdààmú sì ń dà gììrì,

wọ́n bò mí mọ́lẹ̀ bí ìgbì omi òkun.

8 Ní ọ̀sán, OLUWA fi ìfẹ́ rẹ̀ tí kì í yẹ̀ hàn,

ní òru, orin rẹ̀ gba ẹnu mi,

àní, adura sí Ọlọrun ìyè mi.

9 Mo bi Ọlọrun, àpáta mi pé,

“Kí ló dé tí o fi gbàgbé mi?

Kí ló dé tí mò ń ṣọ̀fọ̀ kiri

nítorí ìnilára ọ̀tá?”

10 Bí ọgbẹ́ aṣekúpani

ni ẹ̀gàn àwọn ọ̀tá mi rí lára mi,

nígbà tí wọn ń bi mí lemọ́lemọ́ pé,

“Níbo ni Ọlọrun rẹ wà?”

11 Ìwọ ọkàn mi, kí ló dé tí o fi ń rẹ̀wẹ̀sì?

Kí ló dé tí ara rẹ kò fi balẹ̀ ninu mi?

Gbẹ́kẹ̀ rẹ lé Ọlọrun; nítorí pé n óo tún yìn ín,

olùrànlọ́wọ́ mi ati Ọlọrun mi.

thanks

(1) (Reply)

Who Is Controlling The World Today? / LAUTECH School Allegedly Bars 55 Female Muslim Students Over Use Of Hijab(photo) / Way To Salvation: Through Religion Or Self Righteousness?

(Go Up)

Sections: politics (1) business autos (1) jobs (1) career education (1) romance computers phones travel sports fashion health
religion celebs tv-movies music-radio literature webmasters programming techmarket

Links: (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nairaland - Copyright © 2005 - 2019 Oluwaseun Osewa. All rights reserved. See How To Advertise. 51
Disclaimer: Every Nairaland member is solely responsible for anything that he/she posts or uploads on Nairaland.