Welcome, Guest: Join Nairaland / LOGIN! / Trending / Recent / New
Stats: 2,796,320 members, 6,680,203 topics. Date: Tuesday, 18 January 2022 at 09:24 AM

Tani Jesu Nse? - Jesu Je Onise Iyanu (jesu Rin Lori Omi) - Religion - Nairaland

Nairaland Forum / Nairaland / General / Religion / Tani Jesu Nse? - Jesu Je Onise Iyanu (jesu Rin Lori Omi) (321 Views)

Tani Jesu Nse? Jesu Je Alanu / Tani Jesu Nse? - Jesu Je Eni Mimo, Oloto Ati Eniti O Ni Kokoro Dafidi / Tani Jesu Nse - Jesu Ni Eni Ti A Fi Ami Ororo Yan (2) (3) (4)

(1) (Reply)

Tani Jesu Nse? - Jesu Je Onise Iyanu (jesu Rin Lori Omi) by Primate7: 5:25pm On May 02, 2019
TANI JESU NSE?
JESU JE ONISE IYANU (JESU RIN LORI OMI)
IHINRERE TI MATTEU ORI KERINLA ESE IKEJILELOGUN TITI DE IKEDOGBON SO WIPE:
22. Lojukanna Jesu si ro awon omo-ehin re lati bo sinu oko, ki nwon ki o siwaju re lo si apakeji, nigbati on tu ijo enia ka.
23. Nigbati o si tu ijo enia ka tan, o gun ori oke lo, on nikan, lati gbadura: nigbati ale si le, on nikan wa nibe.
24. Sugbon nigbana li oko wa larin adagun, ti irumi nti i , siwa sehin: nitoriti afefe se owo odi si won.
25 Nigbati o di iso kerin oru, Jesu to won lo, o nrin lori okun.
LATI INU BIBELI
01/05/2019

(1) (Reply)

COZA: I Was Never Raped By Anybody, Ese Walter Speaks / The COZA Case: What Many Are Missing (biblical Persepctive On Adultery) / The Christian Minister, Sucked My Cucumber And Swallowed my Cum!!!---victim

(Go Up)

Sections: politics (1) business autos (1) jobs (1) career education (1) romance computers phones travel sports fashion health
religion celebs tv-movies music-radio literature webmasters programming techmarket

Links: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Nairaland - Copyright © 2005 - 2022 Oluwaseun Osewa. All rights reserved. See How To Advertise. 18
Disclaimer: Every Nairaland member is solely responsible for anything that he/she posts or uploads on Nairaland.