Welcome, Guest: Register On Nairaland / LOGIN! / Trending / Recent / New
Stats: 3,167,408 members, 7,868,204 topics. Date: Saturday, 22 June 2024 at 01:01 PM

If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. - Culture (4) - Nairaland

Nairaland Forum / Nairaland / General / Culture / If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. (117794 Views)

Cross Cultural Marriage:interesting Tweets From White Lady Married To A Nigerian / Historical Sites In The Bende And Cross River Regions (photos) / Meeting! Topic: Is Our Culture A Curse? (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ... (23) (Reply) (Go Down)

Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by pinaroll: 1:23pm On Jun 25, 2008
hai Akan, esit mi aneke amem adikit ke ndito eka mmi mo do eba ke nairaland. esong idem oooooo, kom afit owo nno mien. mma bo reply mfo nya neke nwed nkpo uno fien. kom snazzy ye mbio aken nno
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by pinaroll: 1:27pm On Jun 25, 2008
NDIPE, ufan mi ado emem umoren ye ayineka amo Gloria, ami nko nke kwere ke Charles wakler ke 80's. Before ndika Immaculate Conception ke Itak, afo aba mmo idahami, anam utom ke mmo?
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by pastorking(m): 11:45am On Jul 03, 2008
Ndito eka mi nkpo aba die ?

Godswill Akpabio ami mbofo emediongo me anye ananam die nkpo.

that is anye akara die idung ? Ebo ke anye adiong usung eti eti.

Yak awo ake adiongo nanga nkpo aba ke idung atang iko ise.
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by Cockpitboy(m): 10:20am On Jul 07, 2008
Abasi andiong nanga nke sin idem mkpeb iko emana mmi.

Its fun to read ibibio lines mehn.

Idaresit mmi ayoho adwoi.

Ndito ette, Esong idem.
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by Akan(m): 7:01pm On Jul 07, 2008
@ Pinaroll

Ufan mmi adodie?

mme kom Abasi anamde yak nyin tang ikor mme nditor yin ke itie mi. Ami mba ke Scotland nnam utom. Mma ke kit utom governor yin anam ku Uyo last month, Da, Uyo ayaya tutu.

Nditor Akwa Ibom Isongo!!!!! Abasi kpeme a fit ndufo, Amen
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by pinaroll: 11:26am On Jul 09, 2008
akan,
sosongo, mma bo reply mmfo, mbok nno number mfo or email address so dat nno mail usok directly, ufan mi aba ke scotland.

anam utom do, so ami nya di se anye before isua ami akuenge. ufan mi aba ke maritime. amakem nya no number mi usok, nyeme adi wet mi.
pina
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by oscarnuel(m): 2:33pm On Jul 10, 2008
nme kop ndufo ekpri ndito Akwa Ibom Ye Cross River State. Esit mi anem na ami kut ndufo ke nairaland.com, ami awot ke nyin nko imi ka ayan ke internet.
ami npa ma yak form Akwa forum ke nairaland.
you can reach me on oscarnuel@yahoo.co.uk.
Emmanuel
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by Hero(m): 3:31pm On Jul 10, 2008
Humm, Snazzydawn is a very pretty girl, the best looking on this site. I thought she was Igbo; at least I thought that's what I remember her once writing. Anyway, regardless, all the of South Eastern groups spawn very pretty females, the best in all of Nigeria, and Africa as a whole on average. cheesy
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by Akan(m): 7:54pm On Jul 10, 2008
@Pina

email address mmi ado akanimoh@gmail.com

ufan tim ba
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by Love44(f): 3:52am On Jul 12, 2008
Ndito Aka nmi, ya emem aba ye idofoo.
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by morosky(m): 5:03pm On Jul 15, 2008
Akwa Ibom Nma, Cross Rivers Nma, Annang Nma, Ibibio Nma, Efik Nma-nma do,
Etim Ebonoooooooooooo
email mmi ado utipobong@yahoo.com
Yak nyin ibono ke ima.
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by Cockpitboy(m): 8:11am On Jul 16, 2008
Akwa Ibom Airport'om, mme ado die? Esuk ebop? Aniewo idiongo mm
'ikpeghe'ke ke 'ba idaga'm?

Akam'mi ado yak Abasi ino ukeme adi kwenge proyek 'emi ata ayogho 'yogo, mkpene mbogo, isua'mi. Akwa Ibom aya foro nsop'nsop inuen enyong ama tongo adi dongo idungo!!!!!!
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by nj11(f): 6:09am On Jul 23, 2008
Hey let me remind you that not everybody from cross river state can speak Efik,so the next time you are posting any thing like this be specific.
It should be if you can speak Efik or ibibio not if you are from Cross River State. angry

@ POSTER.
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by Ndipe(m): 1:20am On Jul 24, 2008
http://www.afrocubaweb.com/abakwa/abakua.htm

The above link details the presence of an efik community in Cuba. Interesting.
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by mynemo: 8:39pm On Jul 25, 2008
Da i wish i cld speak this language cry my loss!
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by queenex(f): 5:30am On Jul 27, 2008
nkekom ibibio ibaha ke nairaland,gracious me! Am now relieved 4 once!
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by snazzydawn(f): 8:20pm On Aug 17, 2008
nj11:

Hey let me remind you that not everybody from cross river state can speak Efik,so the next time you are posting any thing like this be specific.
It should be if you can speak Efik or ibibio not if you are from Cross River State. angry

@ POSTER.

ette kpe mokop. Okay, so which of the Cross river languages do you speak? I speak Ejagham so which one? Boo ba.
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by ediongs: 10:51pm On Aug 19, 2008
Do you know Akwa-Ibom Better?

How much of Akwa-Ibom do you know?

Discover Akwa-Ibom, The Land of Promise
http://www.discoverakwaibom.com


Yes! Akwa-Ibom Ado OK,

Ediongsenyene UMOH
Project Initiator,
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by Ndipe(m): 7:16pm On Aug 20, 2008
Very creative, Ediongs!
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by BabaTony: 8:13am On Aug 21, 2008
good job ediong, please can you add more pictures, i think they will speak for themselves, akwa ibom is beautiful

Akwa ibom ado okay!!!
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by getukudo(m): 5:32pm On Sep 02, 2008
God bless you all, God bless Akwa Ibom State and Cross River State, Long Live the Efiks and Ibibios.

Ami nde anwe ekid o! Ekid edediong o! Abasi anyong aba mme anyin.

Eket website coming shortly

www.myeket.com So watch out.

For all Eket Sons and Daughters, contribute in making this a reality, the eket people must be known. Represent Eket.

Thankyou

George Edoho Etukudo. Ekid Edediong o! Iba ino uju o!

God bless you snazzy! Lots of Love
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by maryray(f): 1:54am On Oct 27, 2008
@ Snazzy, ku yak ami nsak imam!, sosongo for thread ami first of all.

Also kpon AdiahaObong ado, mbufo eme diono ke Adiaha Obong afon akan Itak school ado, ntoyoke enyin aba. Udiana ado CCC, even uyai iban nnyin Ini Edo ake ka nwed do!.

Nyway guys ame diono ke ime inie uwak nti movies!, ka ke se "can't let go, ye The Rivals", ado very interesting!.

https://www.youtube.com/watch?v=GsU2aWzRoeE&feature=related

Ame kemi se ke video.onlinenigeria.com, ye youtube. Eku boro spelling mi, nki kpepe Annang agid, Efik or Ibibio,

Annang Isongo!, Annang ino Uyo o!!!
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by ekas(f): 11:08pm On Dec 04, 2008
Edi didie,ami nto AKS,ndi brought up ke efik,nka nwed ke Christ the king ye Itak.
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by udezue(m): 8:06am On Jan 24, 2009
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by jamace(m): 8:44pm On Jan 24, 2009
Ndito ette, me kom mmufo ooo. Uwem edididie? Mkpo osong ko obio nyin emi o o . Ebot ema yom di yip motor mazda ko obio nyin oo. Police ke Kwara State emum enye sin ke cell. Chei, obio nyin emi, inem ke mi idem aba o. Mkpo odiok etietie. Emem odu ye mbufo.
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by Ndipe(m): 9:44pm On Jan 24, 2009
jamace:

Ndito ette, me kom mmufo ooo. Uwem edididie? Mkpo osong ko obio nyin emi o o . Ebot ema yom di yip motor mazda ko obio nyin oo. Police ke Kwara State emum enye sin ke cell. Chei, obio nyin emi, inem ke mi idem aba o. Mkpo odiok etietie. Emem odu ye mbufo.

wink smiley Ntre ke ami nke kod ke nairaland. Ndoho nte, ke ami mman nsak imam etieti, cheesy cheesy mkpo osong ye ebot, enye odoho ete yak iki iyip mazda. Ke ini eset, ebot akesi-iyip bia (yam) ye iwa, (cassava), idahami, eyen atara ebot, enye odoho ate, yak iki yip mazda. cheesy Mkpong, mme enye adi yip nso? Motor enyong? cheesy Idiikpaha mi idem ekpe etin ke nairaland ete ke ebot oro adidu ke idibi owo.

Amadi mkpo edisong ke idung, edi mkpo eset.
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by jamace(m): 4:51am On Jan 28, 2009
Ekom e du ye mbufo. Idem edididie? Ebot emi e ke yom de di yip mazda oro, mmo ke cell o o.
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by jamace(m): 8:44pm On Feb 05, 2009
Mmo kom mbufo o. Mbok e ku yak thread nyin emi akpa o. Kpukpuru usen edi mi edi kom nyin, Emo kop?
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by Moyola(f): 9:41pm On Feb 06, 2009
Hello efribohdi, Abadie?
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by jamace(m): 8:09am On Feb 07, 2009
Hello efribohdi, Abadie?
Nso ku unam emi oyom mi? Nye nyam enye o? grin grin
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by Moyola(f): 1:04am On Feb 08, 2009
jamace:

Nso ku unam emi oyom mi? Nye nyam enye o? grin grin

Yeepa!! shocked i dun understandi o!! grin
Re: If You Are From Cross River Or Akwa Ibom, This Topic Is For You. Sosongo. by jamace(m): 10:29am On Feb 08, 2009
Yeepa!! i dun understandi o!!

Mbok, aniowo oyom di dep eyen unam emi ke #300? grin grin

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ... (23) (Reply)

Simple Yoruba Words / Phrases And Sentences? / Yoruba Mythology / Ogoja, Cross River Where Cameroonian Mothers Iron Their Daughter's Breast

(Go Up)

Sections: politics (1) business autos (1) jobs (1) career education (1) romance computers phones travel sports fashion health
religion celebs tv-movies music-radio literature webmasters programming techmarket

Links: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Nairaland - Copyright © 2005 - 2024 Oluwaseun Osewa. All rights reserved. See How To Advertise. 30
Disclaimer: Every Nairaland member is solely responsible for anything that he/she posts or uploads on Nairaland.