Welcome, Guest: Register On Nairaland / LOGIN! / Trending / Recent / New
Stats: 3,134,322 members, 7,747,113 topics. Date: Saturday, 24 February 2024 at 06:00 PM

Post Yoruba Christian Hymns Here - Religion - Nairaland

Nairaland Forum / Nairaland / General / Religion / Post Yoruba Christian Hymns Here (223329 Views)

Post Your Favourite Christian Hymns / Share Your Best Hymns / Christian Hymns/songs And Copyrights (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (Reply) (Go Down)

Post Yoruba Christian Hymns Here by dayokanu(m): 5:52pm On Feb 25, 2012
I am just getting Nostalgic here

I remember all those Yoruba hymns and I wish I was back in my Yoruba speaking Baptist church

Post anyone you remember here

I go first

Mo ti ni Jesu lore, O je ohun gbogbo funmi, Ohun nikan larewa to okan mi fe

Ohun ni itanna ipado, Irawo owuro Ohun nikan larewa ti okan mi fe

Olutunnu mi loje ni gbogbo wahala, Oni kin ko eru mi lohun lori,

Ohun nitanna Ipado, Irawo owuro, Ohun nikan larewa ti okan mi fe

6 Likes 2 Shares

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by dayokanu(m): 5:55pm On Feb 25, 2012
Another one

Olori ijo torun, layo la wole fun o

Ki o to de ijo t aye, yo ma korin bitorun

Agbe okan wa soke, ni reti t o nibukun

Awa kigbe, awa fiyin folorun igbala wa,

7 Likes 3 Shares

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Ninilowo(m): 11:56am On Feb 26, 2012
Bo ti dun lati gba Jesu
Gbo gege bi oro re
ka sinmi lori leri re sa gbagbo loluwa wi
Jesu Jesu emi gbagbo, mo gbeke le n gba gbogbo. Jesu Jesu alabukun kin le gbeke le O si

2.Eyin te n fe Oluwa e fi a yoo yin han. E jumo ko orin didun e jumo ko orin didun ke si yi tee naaka, ke si yi tee na ka.
A yan lo si zion zion to dara julo. a yan goke lo si zion ilu olorun wa.

3 xtain ma ti wa sin mi be li angeli na wii. Ni arin ota lo wa maa soo ra.

4.Onigbagbo e bu saa yo. ojo nla leyi fun wa. korun fayo korin kikan kigbo atodan gberin

5.fi ibuku re tu wa ka fi ayo kun okan wa. Kolukuluku mo fe re
ka layo no oore re tu wa lara tu wa lara la aginju aye ja

3 Likes 1 Share

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by oadeyeye: 12:01pm On Feb 26, 2012
Oluwa orun oun aye
wo niyin atope ye fun
bawo laba ti fe oto
oni bu ore

10 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by shanda(m): 12:24pm On Feb 26, 2012
Baba oke orun
T'imole ati ife
Eni Igbani
Imole t'akole wo
Ife ta ko leso
Iwo Oba airi
Awa yin o

3 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Nobody: 12:27pm On Feb 26, 2012
Ire tin be laiye baba je kin ri temi gba

Ire tin be loke baba se te mi fun mi oo  
2x

Keregbe to fo dehin leyin Odo (2x)

Ori buruku pada leyin mi ( keregbe to fo deyin leyin odo )

Ase ri pada leyin mi ooo ( keregbe to fo dehyin leyin odo)

Ibanuje ma pada leyin mi ooooo ( keregbe to fo dehyin leyin odo)

Lo ru ko Jesu ke pada leyin mi oooo (keregbe to fo dehyin leyin odo)

i start playin ,my keyboard in my roomThis hymn got lot to do in our lives and it had been working for me when ever am depressed or in one trouble or the other i sing it and i believe it more than a prayer.
Nice Thread
cheesy

3 Likes 2 Shares

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by PeeDaVinci: 12:31pm On Feb 26, 2012
gbogbo aye e e gbe jesu ga
angel, e w'ole fun-un 2x
e mu ade oba re wa
se loba awon oba awon oba awon oba awon oba awon oba awon oba
se loba awon oba

5 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Idrizz(m): 12:41pm On Feb 26, 2012
Mo ti wa la ti ma ko orin ti igbani
Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Nobody: 12:41pm On Feb 26, 2012
CAC, Back in those dayz afta sunday sch
Hymn goes like
Iyanu oro
Olorun, idi lati fun ese mi
Imole lati gba esemi sile
Eyin olorun ati awon omo ogun
*scratches head* i no remember dis line
Ojo isimi oluwa

4 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by shanda(m): 1:06pm On Feb 26, 2012
lol,

Iyanu oro, olorun
Ni fitila fun ese mi
Imole sipa ona mi
Emi orun, J'oluko mi
Ni'leko ojo isinmi
Oni, ko mi oluwa

12 Likes 1 Share

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Nobody: 1:18pm On Feb 26, 2012
shanda:

lol,

Iyanu oro, olorun
Ni fitila fun ese mi
Imole sipa ona mi
Emi orun, J'oluko mi
Ni'leko ojo isinmi
Oni, ko mi oluwa
U re on point bro
Yeeepa, See as i murder d hymn, If my then pastor c this one, he no go smile @ all

1 Like

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Basics007: 1:21pm On Feb 26, 2012
I've Sir Shina Peters to thank for reminding me of this one
A egbe mi ewasia bo ti nfe lele,ogun Jesu fere de na a fere segun.
Chorus
D'odi mun emi fere debe ni Jesu wi. Ran dahun pada sorun pe awa yo di mu.

8 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by shanda(m): 1:30pm On Feb 26, 2012
Ni ihin mo j'alejo
Orun nile e
Atipo ni mo nse
Orun nile
Ewu on'banuje
Wa yi mi ka kiri
Orun ni ilu mi
Orun nile e

5 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by shanda(m): 1:33pm On Feb 26, 2012
Gbogbo ohun to fa mi mo fi le
Nihin ni kanaani mo r'ayo
Alafia, bukun ye bi ye
Tori mo gbe kanaan si yi

Chorus

Mo gbe kanaan ni si si yi
Ni b'owara ibukun gbe wa
Ni bi ani opo oro ore ofe
Mo gbe kanaani ni si si yi

5 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by shanda(m): 1:36pm On Feb 26, 2012
Ko su wa lati ma ko orin ti igbani
Ogo fun olorun aleluya
Ale fi igbabo ko orin na so ke kikan
Ogo fun olorun aleluya

Chorus

Omo olorun nib e
To lati ma bu sayo
Pe ona iye wa si
Okan wa safe ri re
Ni gbose la o de afin
Oba wa ologo
Ogo fun olorn alaeluya

9 Likes 1 Share

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Basics007: 1:36pm On Feb 26, 2012
, and Dele Taiwo for this one.
Ni ori le ede eniyan dudu ati ka wa si eweko,sugbon awa ni baba nla kan l'oke to mo pe tire l'awa.
Chorus
A omo olorun ti segun iku tiyintiyin pelayo jijo na omo olorun segun iku.

2 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Ninilowo(m): 1:36pm On Feb 26, 2012
Gba Jesu ba de lati pin ere. Bo josan tabi loru
Yo ha ba wa nibbi ta gbe n sona pelatupa wa to n tan?
Ha le wipe a mura tan ara lati lo sile didan Yo ha ba wa nibi ta gbe n sonaaa? durooo ti tOlwa yoo fi de

2 Adua didun adua di dun to gbemi lo kuro laye lo waju ite Baba mi ki n so gbogbo edun mi fun.

3. Me gesin lo lolanlare gbo gbogbo aye n ke HOSSANA
Olugbala Ma lo pele lori imo 'pe ataso

4. Duro duro fun Jesu eyin omogun Krisi.
Gbe asia re soke a ko gbodo fe ku
Lati segun de segun yo ma to ogun re e ti tao segun gbogboota ti Krist yoo jOluwa

5. Gbori re soke allare to ri ayo n bo lowuro
Olorun so nu oro Re wipe ayo n bolowuro
Aayo ma n bo lowuro aayo ma nbo lowuro ekun le pe titi dale sungbon ayo n bo lowuro

6 Mimo mimo miimo, Ololdumare Ni kutukutu ni Wo O gbo orin wa. Mimo mimo miimo, oniyonu julo ologo meeta lai Olubukun

7. Gbo ohun Jesu ti n ke pe tani yoo sise loni. Oko pon pupo ffun kore ta ni yio o lo kaa a. Kikan kikan lOluwa n pe ebun nla lo fi fun o tani yoo fayo dahun pe emi nii ran mi ran mi

8. Nipa ife Olugbala ki yo si n kan
oju rere Re ki pada, ki yoo si nkan
owo leje to n wo wa san pipe ledidi o ro fe
agbara lowo to n gbani ki yoo si nkan

9 Onigbagba e bu sayo, ojo nla leyi ffun wa. Korun fayo korin kikan kiigbo atodan gberin

@poster: The songs are just too numerous to relate here. The songs alone are enough worship, thanksgiving and prayer. That is why I can never leave baptist come worth may. The absence of all these soul lifting songs in our gospel churches are the roots of all evils being perpetrated in these churches. Some poeple say the mode of worship in baptist is too local just because they worship in Yoruba. But it is my opinion that this practice enhance the learning of d language among our children. Careful observation and research shows that grater percentage of baptist children excel in their academics cos of the bible recitation and other programmes that are put in place for baptist children. My people if for one reason or the other you have left baptist church I urge you to retrace ur origin back and it shall be well with us. JESU OLUWA WA.

10 Likes 1 Share

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by tpia5: 1:45pm On Feb 26, 2012
Ope lo ye o

baba olore

iyin lo ye o

olorun oba

hosanna ye o

o se o baba

6 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by success4(m): 1:53pm On Feb 26, 2012
dayokanu:

I am just getting Nostalgic here

I remember all those Yoruba hymns and I wish I was back in my Yoruba speaking Baptist church

Post anyone you remember here

I go first

Mo ti ni Jesu lore, O je ohun gbogbo funmi, Ohun nikan larewa to okan mi fe

Ohun ni itanna ipado, Irawo owuro Ohun nikan larewa ti okan mi fe

Olutunnu mi loje ni gbogbo wahala, Oni kin ko eru mi lohun lori,

Ohun nitanna Ipado, Irawo owuro, Ohun nikan larewa ti okan mi feHahahaha, I laff DayoKanu. You be christian?

@Topic:

Fun mi ni wa pele, Okan tutuu
Ifarabale bi to luwa mi
Irele oun suru, ato Iyonu
Ninu oun gbogbo, kin njo Jesu

1 Like

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by niniman(m): 1:53pm On Feb 26, 2012
Catholic

owo Oluwa ko kuru
lati yoni ninu ewu
eti Oluwa ko di o
lati gbo ohun ebe wa

Baba, fawa lowo soke
kogo awa ko mase bomi shan lo
Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by akinolasam: 2:04pm On Feb 26, 2012
Ore bi Jesu kosi laiye yi,
Jesu nikan lore otito,
Ore aiye yi le ko ni sile,
Sugbon Jesu koje gbagbe mi,
Koje gbagbe mi o!, aah, koje gbagbe mi,
Ore otito o!, aah, koje gbagbe mi,
Haleluyah! sugbon Jesu koje gbagbe mi.

6 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Nobody: 2:39pm On Feb 26, 2012
tpia@:

Ope lo ye o

baba olore

iyin lo ye o

olorun oba

hosanna ye o

o se o baba

2nd Stanza
Lodun to koja
Eda wa l'ohun
Ninu eyi ti awa yi
Egbe wa leke
Hosanna ye oo
O se oo baba
Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by dayokanu(m): 2:42pm On Feb 26, 2012
Ninilowo:

@poster: The songs are just too numerous to relate here. The songs alone are enough worship, thanksgiving and prayer. That is why I can never leave baptist come worth may. The absence of all these soul lifting songs in our gospel churches are the roots of all evils being perpetrated in these churches. Some poeple say the mode of worship in baptist is too local just because they worship in Yoruba. But it is my opinion that this practice enhance the learning of d language among our children. Careful observation and research shows that grater percentage of baptist children excel in their academics cos of the bible recitation and other programmes that are put in place for baptist children. My people if for one  reason or the other you have left baptist church I urge you to retrace ur origin back and it shall be well with us. JESU OLUWA WA.

Actualy I thought about going to a Baptist church here even though they dont speak Yoruba

I miss those hymns I kid you not.

Aigbagbo bila temiloluwa, Ohun yo si dide fun iranwo mi.

Kin sa ma gbadura ohun yo se iranwo

Gba krist wa lodo mi Ifoya kosi

6 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by dayokanu(m): 2:45pm On Feb 26, 2012
Fun mi niwa pele , okan tutu uuu

Ifarabale bi, Toluwa mi

Irele ohun suru, ati opo iyonu

Ninu ohun gbogbo kin jo Jesu
Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Nobody: 3:22pm On Feb 26, 2012
akinolasam:

Ore bi Jesu kosi laiye yi,
Jesu nikan lore otito,
Ore aiye yi le ko ni sile,
Sugbon Jesu koje gbagbe mi,
Koje gbagbe mi o!, aah, koje gbagbe mi,
Ore otito o!, aah, koje gbagbe mi,
Haleluyah! sugbon Jesu koje gbagbe mi.

This is my mum's favorite song, Attimes when i'm depressed, i sing it or when i'm been hurt by a friend.

1 Like

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Nobody: 3:22pm On Feb 26, 2012
akinolasam:

Ore bi Jesu kosi laiye yi,
Jesu nikan lore otito,
Ore aiye yi le ko ni sile,
Sugbon Jesu koje gbagbe mi,
Koje gbagbe mi o!, aah, koje gbagbe mi,
Ore otito o!, aah, koje gbagbe mi,
Haleluyah! sugbon Jesu koje gbagbe mi.

This is my mum's favorite song, Attimes when i'm depressed, i sing it or when i'm been hurt by a friend.
Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Nobody: 3:29pm On Feb 26, 2012
Basics007:

I've Sir Shina Peters to thank for reminding me of this one
A egbe mi ewasia bo ti nfe lele,ogun Jesu fere de na a fere segun.
Chorus
D'odi mun emi fere debe ni Jesu wi. Ran dahun pada sorun pe awa yo di mu.

i love this hymn, It goes thus like this in English.

O my comrades see the signal waving in the sky,
mighty men around us falling, cheer o my comrade cheer

Chorus:
Hold the fort, for i am coming Jesus signal still, wave the answer back to heaven by the grace we will

1 Like

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Nobody: 3:43pm On Feb 26, 2012
Does anybody knw this song#

Oba aiku, airi, orisun Ogbon, To wa n'nu imole t'oju kole wo, olubukun julo, Ologo julo, Alagbara, Olusegun, Wo la yin.

2 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by yokiti: 3:44pm On Feb 26, 2012
Wa sa Adura owuro
kun le ka gba Adura!
Adura ni opa Kristien lati bOlorun rin

losan wo le labe
je kawi li emi pe
mosun sugbon okan mi ji
lati ba o sona.

Je kii gbo gbo Ile,

3 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by tayotee(m): 4:03pm On Feb 26, 2012
bennyraz:

Does anybody knw this song#

Oba aiku, airi, orisun Ogbon, To wa n'nu imole t'oju kole wo, olubukun julo, Ologo julo, Alagbara, Olusegun, Wo la yin.

Thats the yoruba translation of Immortal, Invisible, God only wise

Second verse

laisinmi, laiduro, ni idakeje
O njoba  lo, O ko si se alaini
Giga ni idajo re bi oke nla
Ikuku re bi isun ire ati ife,
Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by tayotee(m): 4:06pm On Feb 26, 2012
E wole f’oba, Ologo julo
E korin ipa ati ife Re
Alabo wa ni at’eni igbani
O ngbe ‘nu ogo, Eleru ni iyin

E so t’ipa Re, e so t’ore Re
‘mole l’aso Re, gobi Re orun
Ara ti nsan ni keke ‘binu Re je
Ipa ona Re ni a ko si le mo

2 Likes

Re: Post Yoruba Christian Hymns Here by Ninilowo(m): 4:30pm On Feb 26, 2012
@dayokanu: it will be interesting if u go to a baptist where they worship in Yoruba. The English speaking Baptists have imported some ideas from the gospel churches. There is no crime worshiping in Yoruba now. Pls let me add some more o jare:
Ojo oni lo tan oru sun mo'le okunkun ti de na ile si ti su
Okunkun bo ile awon rawo yo, eranko at'eye lo si busun won

2. Afope fOlorun lokan ati lohun wa
eni sohun yanu nu Eni taraye nyo,

3. apata ayeraye se ibi isadi mi
jeki omi on eje to n san lati iha Re se iwosan fese mi
ko si so mi di mimo.

4. Ma sun lo olufe sma sinmi
gbori re le aya Olugbala afe o sugbon Jesu fe o ju
odi owuro oo,

5. Gbope mi Oluwa
latokan lo ti wa
Iwo tOgba die opo k'yo kegan moore mi

6. A o pade leti odo, odo didan odo didan naa,

7. Lai lodo Oluwa amin be ni kori iye wa ninu oro na aiku ni titi lae

Dear poster and fellow nairalanders, there is true worship in baptist. The pastors salaries are regulated by the Nigeria Baptist Convension. No personal enrichment as some "penticostal pastors" do. It is rare for baptist pastors to be involved in any of the atrocities commited by some "men of God"A beg me I dey enjoy God at BAPTIST CHURCH.

2 Likes 1 Share

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (Reply)

Gospel Hymns And Songs — ♫Praise & Worship || Full Redemption♫ / My Thoughts And Questions About Religion / Pastor Chris And T.b Joshua Are Satanic. (pst Chris Is A White Demon)

(Go Up)

Sections: politics (1) business autos (1) jobs (1) career education (1) romance computers phones travel sports fashion health
religion celebs tv-movies music-radio literature webmasters programming techmarket

Links: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Nairaland - Copyright © 2005 - 2024 Oluwaseun Osewa. All rights reserved. See How To Advertise. 58
Disclaimer: Every Nairaland member is solely responsible for anything that he/she posts or uploads on Nairaland.